Soutěže

Programování

Robotika

Korespondenční semináře

Další aktivity

  • Czechitas: různé formy vzdělávání v oblasti IT zaměřené především na děti a ženy
  • Khan Academy: online vzdělávání z různých předmětů
  • prg.ai: rozvoj umělé inteligence v Praze